Žemės ūkiui

Spausdinti

Spausdinti

Žemės ūkiui:

Parodoje \"Ką pasėsi... 2014\" pristatėme tipines karvių ir penimų gyvulių fermas, parengtas bendradarbiaujant su Aleksandro Stulginskio Universitetu. Mūsų tikslas - ūkiui siūlyti ne pavienius darbus, paslaugas ar įrangą, bet kompleksinius sprendimus:

  • Įvairiais pjūviais išanalizuotas, suprojektuotas ir sukomplektuotas fermas
  • Statybos darbus iki rakto, fermos įrangos tiekimą ir montavimą
  • Patarimus ES paramos ir išorinio finansavimo klausimai

 Tikime, kad siūlydami tipines gyvulių fermas, ūkiui suteikiame žymiai didesnę pridėtinę vertę - visi sprendimai yra iš anksto kruopščiai parengti ir apgalvoti, bendravimas ir atsakomybė yra sutelkta vienose rankose, investiciniai projektai įgyvendinami sklandžiau ir greičiau.